Gamla Uppsalagatan 3

Svartbäcken Uppsala - Uppsala län