Gösta Berlings väg 41

Ekeby Karlskoga - Örebro län