Götaholmsgatan 21

Östra Göteborg Göteborg - Västra Götalands län