Järfällavägen 92D

Jakobsberg Järfälla - Stockholms län