Järnbrotts Prästväg 5D

Järnbrott Göteborg - Västra Götalands län