Kanikenäsbanken 31

Yttre Hamn Kanikenäsholmen Karlstad - Värmlands län