Kansligränd 20

Kvarnbergsplan Huddinge - Stockholms län