Kolsnarsvägen 14

Årsta Stockholm - Stockholms län