Kransbindarvägen 29

Hägersten-Liljeholmen Stockholm - Stockholms län