Kratsbodavägen 50C

Mariehäll Stockholm - Stockholms län