Kvarnskogsvägen 17

Kvarnskogen Sollentuna - Stockholms län