Lantmilsgatan 12

Högsbo Göteborg - Västra Götalands län