Larsbodavägen 50

Farsta Stockholm - Stockholms län