Ljusbärargatan 9

Kapellgärdet Uppsala - Uppsala län