Lövkojsgränd 7

Hässelby Stockholm - Stockholms län