Maria Skolgata 93

Södermalm Stockholm - Stockholms län