Mariedalsvägen 68

Pildammsparken Malmö - Skåne län