Mjölnarvägen 8A

Kvarnholmen Nacka - Stockholms län