Nickelgränd 8

Vällingby Stockholm - Stockholms län