Nykroppagatan 27

Farsta Stockholm - Stockholms län