Östra Kristinelundsvägen 13

Slottsstaden Malmö - Skåne län