Plåtmyntsgatan 15

Högsbo Göteborg - Västra Götalands län