Ringstedsgatan 6

Kista Stockholm - Stockholms län