Rosenhöjdsvägen 20

Fogdetorp Södertälje - Stockholms län