Samaritgränd 6

Mariatorget Stockholm - Stockholms län