Sankt Johannesgatan 36A

Kungsgärdet Uppsala - Uppsala län