Skägglavsvägen 4

Ritorp Södertälje - Stockholms län