Skarpbrunnavägen 161

Eriksberg Botkyrka - Stockholms län