Skvaltkvarnsvägen 19

Gerrebacka Göteborg - Västra Götalands län