Södra Kungsgatan 26

Centrum Luleå - Norrbottens län