Stiernhööksvägen 3C

Kyrkbacken Falun - Dalarnas län