Strömsborgsvägen 6

Vallbacken Gävle - Gävleborgs län