Sturebergsvägen 1

Vendelsömalm Haninge - Stockholms län