Tellusborgsvägen 75

Telefonplan Stockholm - Stockholms län