Transistorgatan 23

Järnbrott Göteborg - Västra Götalands län