Tullingebergsvägen 6B

Gamla Tullingeberg Botkyrka - Stockholms län