Västra Törnekvior

Mellersta Gotland Gotland - Gotlands län