Alstersvägen 6

Nockebyhov Stockholm - Stockholms län