Alviksvägen 2B

Stallarholmen Strängnäs - Södermanlands län