Bygärdet 13

Stockholms skärgård Norrtälje - Stockholms län