Centralgatan 55A

Stockholms skärgård Nynäshamn - Stockholms län