Dalabergsvägen 23

Söndrum Halmstad - Hallands län