Edsgatevägen 123

Stockfallet Karlstad - Värmlands län