Gamla vägen 20

Älvängen Ale - Västra Götalands län