Generalsvägen 38

Österskär Österåker - Stockholms län