Holmarvägen 3

Börjelslandet Luleå - Norrbottens län