Ivar Claessons gata 6

Centrum Kungälv - Västra Götalands län