Kapellgatan 1

Strömslund Trollhättan - Västra Götalands län