Lindbomstjärn 425

Lindbomstjärn Sundsvall - Västernorrlands län