Lotsvägen 12

Skummeslövsstrand Laholm - Hallands län